Skole / SFO 2019-02-25T14:45:55+00:00

SKOLE OG FRITIDSTILBUD

Børn laver lektier i klasseværelset

Et rigt skoleliv i Norddjurs

Der findes 12 folkeskoler og 3 friskoler samt et 10. klasses center i Norddjurs Kommune. Du kan finde en oversigt over skolerne her, som ligger i tilknytning til kommunens børnebyer. Læs mere om skolestart, folkeskolereformen og inklusion i Norddjurs og muligheden for at vælge fri- og privatskoler i Norddjurs.
http://www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/skoler-og-fritidstilbud

Fritidstilbud – aktiv og kreativ fritid for børn

SFO/skolefritidsordning er for de mindste skolebørn i 0.-3. klasse. Disse klassetrin bliver automatisk tilbudt en plads. Læs om SFO i Norddjurs Kommune

Børn fra 10-14 år får tilbud om at gå i juniorklub. Det er UngNorddjurs der står for juniorklubberne: Grenaa, Enggården, Fristedet, Ørsted og Ørum.

Ungdomsklubberne er et tilbud til børn mellem 13-18 år. Det er UngNorddjurs  der står for klubtilbuddene, som findes i Grenaa, Ørum, Allingåbro og Auning.

Kulturskolen er fritidstilbud til børn, der interesserer sig for musik, dans, drama og billedkunst. Kulturskolen tilbyder både små og store børn del i kreative fællesskaber og undervisning i de kreative fag.

Skolebørn dyrker sport
To piger arbejder i klasseværelset.
Link til børnepasning
Familie børn og unge på norddjurs.dk