Børn og unge

Sammenhæng og tryghed for dit barn. Vi ved, at dine børns trivsel er det vigtigste i livet. I Norddjurs gør vi alt, hvad vi kan, for at have så gode pasningstilbud som overhovedet muligt. Vi har derfor mange forskellige muligheder for pasning af dit barn, der lige netop passer til jeres familie.

Hvis I vælger at flytte til nogle af lokalsamfundene i Norddjurs, vil I møde vores ”Børnebyer”, hvor skole, SFO, børnehave og dagpleje smelter sammen. Det giver en sammenhæng i dit barns liv, så skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave og skole bliver trygt for dit barn.

Klik på pilene og læs mere.

Læs mor og bestyrelsesformand i Børneby Midt, Birgitte Bønnerups fortælling om fordelene ved Norddjurs’ børnebyer.

Børneby med det hele for de mindste

”Som forældre er man med til at præge de principper, som hele børnebyen arbejder ud fra. Jeg synes personligt, at det er rigtig spændende at være en del af arbejdet og have en finger på pulsen,” siger Birgitte Bønnerup.

I Norddjurs Kommune har man skabt to børnebyer for at sikre trygge og gode overgange for børnene fra dagtilbud til folkeskolen.

Den lille by Glesborg i Norddjurs Kommune, en times kørsel fra Aarhus, er centrum for skole- og dagtilbudskonceptet Børneby Midt. Her har man sikret en rød tråd igennem alt inden for dagtilbud, skole og SFO. Alt er placeret som en samlet enhed i byen, og på den måde har man skabt rammerne for et sammenhængende forløb for byens børn. I hele Børneby Midt, som også dækker over byerne Ørum, Fjellerup og Gjerrild, er der cirka 360 børn fordelt på 13 dagplejere, fire børnehaver og vuggestuer, en skole og SFO. Fokus er på skabemiljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.

Værdsætter indflydelsen

”Se, der kommer Laurids’ mor,” råber en af børnene, da Birgitte Bønnerup træder ind i skolegården. Hun har tre børn, der alle har sin daglige gang i Børneby Midt.

Birgitte Bønnerup er forældrevalgt til bestyrelsen i Børneby Midt, hvor hun nu har fungeret som bestyrelsesformand i et par år.

”Som forældre er man med til at præge de principper, som hele børnebyen arbejder ud fra. Jeg synes personligt, at det er rigtig spændende at være en del af arbejdet og have en finger på pulsen,” siger Birgitte Bønnerup.

I Norddjurs Kommune er der flere byområder som knudepunkter med relativt mange bosiddende, men der er også flere større landområder, og derfor giver det god mening med et samlende koncept som Børneby Midt.

Tæt på naturen

I Børneby Midt er naturen et vigtigt element. Derfor er områdets dagtilbud medlem af Grønne Spirer, som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning, hvor fokus er på udeliv, natur og miljø. Netop det synes Birgitte Bønnerup er utroligt vigtigt:

”Vi vil være universets grønneste skole, fordi vi hele tiden stræber efter at gøre det bedst muligt. Vi trækker naturen ind i hverdagen, og vi har et dejligt udeområde, som ungerne kan boltre sig på. Som forældre synes jeg, det er fedt, at mine børn kan komme tæt på naturen. For læring sker ved, at man er tæt på tingene. Der er ikke mange børn, der udelukkende kan sidde i en klasse for at lytte og lære.”

Børneby Midt har også en skoleskov tæt på, hvor børnene kan blive klogere på naturen og blandt andet besøge et vandhul for at finde insekter, dyr og fisk.

Stærkt samarbejde

Med sine 185 elever er Glesborg Skole relativt lille sammenlignet med mange af landets øvrige skoler, men til gengæld kender de fleste hinanden. Spørger man Birgitte Bønnerup, har nærheden og fællesskabet i en mindre by som Glesborg en stor værdi:

”Vi har et tæt samarbejde i byen, og afholder vi et arrangement, får vi ofte stor opbakning fra områdets forenings- og erhvervsliv. Vi kender hinanden på kryds og tværs, og det giver et godt sammenhold:”

Ifølge Birgitte Bønnerup oplever man for tiden, at mange børnefamilier søger mod Glesborg. Derfor er man kommunalt ved at undersøge muligheden for at udstykke byggegrunde i området. I den forbindelse er Glesborg Skoles årgange også netop blevet udvidet fra den nuværende 6. klasse, så skolen fremover kan tilbyde 7., 8. og 9. klasse. Glesborg Skole skal nu til at bygge to nye klasselokaler for at gøre plads til de ekstra elever i udskolingen. Birgitte Bønnerup fremhæver, at kontinuiteten mellem vuggestue, dagpleje, børnehave, skole og det lokale foreningsliv betyder, at børnenes trivsel og læring bliver sammenhængende og nærværende:

”Det betyder naturligvis meget, at der er et sammenhængende tilbud for byens børnefamilier, så børnene kan gå i vuggestue eller dagpleje og fortsætte deres gang i byen helt frem til 9. klasse.”

Store projekter i Norddjurs Kommune

’READ’ engagerer børn fra vuggestue og dagpleje frem til 3. klasse i bøgernes verden.

’Bevæg dig for livet’ er et samarbejde med foreningslivet for at give inspiration til at få mere bevægelse ind i børnenes hverdag.

’Alle skal med’ er et samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og kommunens kulturinstitutioner.

Sammenhæng og tryghed for dit barn

I Norddjurs Kommune er der mange muligheder for pasning af dit barn, så du kan vælge det pasningstilbud, der passer bedst til dit barn og jeres familie. Kommunen har 18 kommunale daginstitutioner kombineret med mange dagpleje-tilbud fordelt geografisk over hele Norddjurs.

Nogle af kommunens pasningstilbud er samlet i to børnebyer. Børnebyer er dagpleje/vuggestue, børnehave og skole samlet under samme tag.

Læs meget mere om de mange muligheder her, hvor I også kan se pasningsmulighederne illustreret på et kort