Drømmejobbet ventede i Norddjurs

Norddjurs Kommune vil med deres ægtefælle-ordning hjælpe tilflytteres partnere i job. For Rasmus og Rikke Schønning har det betydet et helt nyt liv i Sangstrup på spidsen af Djursland.

“Det har været meget nemt at falde til her i Sangstrup, og vi kom blandt andet meget hurtigt i snak med vores naboer. Dem der bor her er generelt meget åbne, ærlige og imødekommende”

Kort tid efter at Rasmus Kristian Schøning afsluttede sin uddannelse som cand. merc. i organisation og strategi fra Aalborg Universitet flyttede han og hans kone Rikke Alsbjerg Schøning samt deres dengang 1 årig søn Hjalte fra Skive til Norddjurs.

Rikke havde fået tilbudt en fast stilling som museumsinspektør på Museum Østjylland i Grenaa, hvilket var en stor chance for hende, så de tøvede ikke et sekund med at flytte til kommunen i efteråret 2018.

De valgte at leje et hus lidt uden for Grenaa i den lille smukke by Sangstrup, hvor de er blevet taget godt imod:

“Det har været meget nemt at falde til her i Sangstrup, og vi kom blandt andet meget hurtigt i snak med vores naboer. Dem der bor her er generelt meget åbne, ærlige og imødekommende. Og det har jo så været helt optimalt for os, at vores udedagplejer faktisk er vores genbo”, fortæller Rasmus, mens sønnen Hjalte leger i baggrunden.

Som ægtefælle til Rikke, der som nyansat tilflytter havde takket ja til den spændende jobmulighed som museumsinspektør, blev Rasmus tilknyttet kommunens fortrinsretsordning for ægtefæller – en ordning hvor Norddjurs Kommune sammen med netværket Erhverv Grenaa hjælper nyansattes partnere i job indenfor et år. Baggrunden er et fælles ønske hos kommunen og det lokale erhvervsliv om at gøre noget ekstra for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og gerne nye borgere til Norddjurs.

Rasmus er ikke i tvivl om resultatet af samarbejdet:

“Jeg fik åbnet en masse døre, som førhen føltes umulige at åbne, når man som tilflytter kommer til et nyt område. Det forløb, jeg kom ind under med blandt andet et jobrelateret coaching- og sparringsforløb med fokus på netop min situation var noget af det, jeg havde stor gavn af”.

Under Norddjurs Kommunes forløb kom han også i praktik i Erhverv Grenaa, hvor han var helt tæt på erhvervsudviklingen i kommunen og blandt andet arbejdede med udvikling af et medlemskatalog, som skal være med til at vise omverdenen, hvad Grenaa kan tilbyde indenfor de forskellige brancher. I det arbejde kom han i kontakt med sin nye arbejdsgiver Søren Nymark fra Nymark & Fogh Teknik, en virksomhed i Grenaa, der fremstiller aluminiumskomponenter.

“Jeg besøgte Søren i forbindelse med indsamling af data til medlemskataloget, og vi havde en god dialog. Vi kom ind på, at han muligvis kunne bruge en mand som mig i administrationen, som derudover skulle være med til at udvikle hans virksomhed. Vi aftalte en praktikperiode, hvor jeg blandt andet skulle være med til at implementere et kvalitetsledelsessystem”.

Rasmus glæder sig over, hvor han er landet i dag – i Norddjurs – hvor han og hustruen Rikke begge sidder i gode, faste stillinger og med familien samlet i landsbyen Sangstrup tæt på Grenaa.

Praktikperioden mundede ud i en løntilskudsstilling på tre måneder, som tilbage i april blev afsluttet med en fast stilling hos Nymark & Fogh Teknik som administrationsansvarlig.

Rasmus glæder sig over, hvor han er landet i dag – i Norddjurs – hvor han og hustruen Rikke begge sidder i gode, faste stillinger og med familien samlet i landsbyen Sangstrup tæt på Grenaa. Ved netop at bo her har de sagt farvel til pendlerlivet ligesom de er kommet tæt byens mange kultur- og fritidstilbud, gode indkøbsmuligheder og en letbane, der kan kører ind til centrum af Aarhus.

“Der er selvfølgelig altid nogle udfordringer ved at flytte langt væk fra venner, netværk og vores familier, som vi selvfølgelig savner; men i vores nærmiljø i Sangstrup er der et fantastisk fællesskab, som vi blandt andet bruger ved jævnligt at spise sammen, samles til Sankt Hans, julehygge mm.”

Fra Rasmus, med familien flyttede til Norddjurs og til han fik tilbudt en fast stilling, gik der 16 måneder, som han blandt andet brugte erhvervspraktikker og networking. Når han tænker tilbage på forløbet, som han vil betegne som et succesfuldt et af slagsen, så er det dedikation fra flere fronter, der har været resultatgivende:

“Mit forløb er en typisk historie om en nyuddannet, som bare gerne vil i gang med at arbejde og vise, hvad han kan. Grunden til, at jeg finder mit forløb succesfuldt er, fordi det gennem hårdt arbejde, et engageret netværk og den kommunale indstilling, lykkes at skabe resultater – og i mit tilfælde et spændende job for mig som nyuddannet som administrationsansvarlig. Med kommunens fortrinsretsaftale for ægtefæller til nyansatte tilflyttere fik jeg kontakt til et fantastisk netværk, som gider og vil kommunens fremtid. Det virker efter hensigten, hvis man investerer tid i det”.

Læs mere om job og jobmuligheder for din partner.

Se vores video om parret her: