Bofællesskaber i Norddjurs

Bofællesskaber er en populær måde at bo sammen på, og der findes rigtig mange variationer i den måde, bofællesskaber kan være organiseret på. I nogle bofællesskaber er det hensigten, at beboerne har et stort og tæt fællesskab om alt, hvor du/I eksempelvis kan være forpligtiget til at deltage i mange forskellige aktiviteter, at der spises sammen, og at I generelt har en stor del tilfælles. Andre bofællesskaber er organiseret, så man har sin egen bolig, hvor man lever sit liv men et fælles hus, hvor der kan indgå fællesspisning og andre fællesaktiviteter, man kan deltage i. Et bofællesskab kan også have faste principper omkring bæredygtighed, økologi og dyrkning af egne grøntsager mm.

Kunne du/I være interesseret i at etablere et bofællesskab i Norddjurs, så tag kontakt til Norddjurs Kommunes bosætningskonsulenter, der er er klar til at tage imod dine spørgsmål.

Ring til 89 59 10 00 og spørg efter en bosætningskonsulent eller skriv til tilflytter@norddjurs.dk