JOB TIL DIN PARTNER

Job til din partner

Hvis du har fået job i Norddjurs, og I overvejer at flytte til kommunen, kan en ny ordning hjælpe din partner med at komme i job. Norddjurs Kommune vil skabe bedre muligheder for at komme i job som samlever. Med initiativ fra Erhverv Grenaa er Norddjurs Kommune i færd med at udbygge et lokalt virksomhedsnetværk. Netværket af virksomheder garanterer partneren at komme til samtale på jobs, der matcher deres faglige og personlige kompetencer. Det er virksomheden, der vurderer, om der er et match mellem ansøgerens profil og jobbet. Ordningen udspringer af, at det lokale erhvervsliv, samt kommunen, gerne vil gøre det lettere for dig som partner at finde et godt job lokalt. Vi ved, hvor stor betydning det har for en familie, at begge parter har et godt arbejde.

Rigtig mange virksomheder i Norddjurs Kommune efterspørger kvalificeret arbejdskraft, så mulighederne er mange. Da initiativet til ordningen er kommet fra Erhverv Grenaa, som er et netværk af områdets erhvervsvirksomheder, satser kommunen på, at netværket hurtigt vil vokse, så mange forskellige brancher er repræsenteret i samarbejdet. Der er stor optimisme fra begge parter omkring ordningens blivende succes.

For at få hjælp som partner her og nu, skal du henvend dig til Jobcenter Norddjurs på tlf.: 89591000 eller skriv en mail til: jobcenter@norddjurs.dk

Gærfabrikkens kontrolpanelmed medarbejdere, der arbejde
Pige med flyttekasser omkring sig
LÆS MERE